Categorie archief: I: Identiteit & Diagnoses

2 hersenhelften, 2 soorten autisme

Structuur Autisme vs Balans Autisme  &  Linker hersenhelft vs Rechter hersenhelft

Recent heb ik de koppeling gemaakt..
(zijn ‘we’ goed in hé, verbindingen zien waar de rest van de wereld ze niet ziet)
tussen het (mijn) gebruik van de hersenhelften in relatie tot structuur en balans autisme..

Structuur Autisme, ‘kennen we allemaal’, het linker-hersenhelft-denken, of soms mannelijk autisme genoemd.
Alles moet zoals ons linkerhersenhelft werkt: volgens een vaste structuur, lineair, logisch, wiskundig berekend,
anders ontstaat er overprikkeling, paniek of zelfs autistic burnout.

Balans Autisme is nóg véél te onbekend, het rechter-hersenhelft-voelen, lang niet bij alle(en) vrouwen aanwezige, ‘vrouwelijke autisme’

Alles moet zoals ons rechterhersenhelft werkt, gevoelsmatig, intuïtief, visueel kloppen..
anders ontstaat ook hierbij overprikkeling, paniek of zelfs autistic burnout.

 

Voor de structuur-denkers of linker-hersenhelft-dominanten een lijstje:
lees meer over de links-breinige-talenten 

Links: Rechts:
Gebruikt logica Gebruikt gevoel
Richt zich op details Richt zich op het grote geheel
Laat de feiten spreken Laat de verbeelding spreken
Woorden en taal Symbolen en beelden
Nu en verleden Nu en de toekomst
Exacte vakken Filosofie en religie
Analyse Synthese
Volgorde Ruimtelijke waarneming
Praktisch Onstuimig
Zoekt zekerheid Neemt risico’s

 

& voor de mede balans-voelers of rechter-hersenhelft-dominanten een plaatje:
lees meer over de rechts-breinige-talenten

linker-en-rechter-hersenhelft

Rechter hersenhelft (Balans Autisme) Talenten

De rechter hersenhelft is goed in

rechter-hersenhelft

 • Denken aan morgen
 • Naar een schilderijtentoonstelling gaan
 • Gevoelens uiten
 • Romans lezen
 • Zonder doel rondfietsen
 • Rommel in je kamer hebben
 • Dagdromen
 • De plattegrond bekijken voor je een vreemde stad ingaat
 • Rondlummelen

~ overzicht ~ holistisch ~ niet-lineair ~ complexe opgaven ~ gebeurtenissen onthouden ~ fotografisch geheugen ~ het hier en nu ~ beleving ~ intuitie ~ gevoelens ~ het grote geheel ~ impulsiviteit ~ fantasie ~ creativiteit ~ verbeelding ~ symbolen ~ plaatjes ~ beelden ~ tekenen ~ syntesthetisch ~ ruimtelijk inzicht ~ ritme ~ functioneel inzicht ~ mogelijkheden zien ~ out-of-the box denken  ~ innovatie ~ patroonherkenning ~

Meer talenten:

 • Denken vanuit totaalbeeld: Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. “Zie je het al voor je?” “Huh, nee.”
 • Verbeelding: Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen.
 • Ritme: Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied).
 • Ruimtelijk inzicht: Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.
 • Beleving: De wereld niet beredeneren maar beleven!
 • Overzicht: snel overzien van complexe situaties. Het is een snelle manier van denken.
 • Associeren: goed in het verwerken van simultaan aangeboden informatie; ze letten op overeenkomsten en zien snel verbanden.
 • Geweldige fantasie: Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.
 • Kleur: Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.

Deze en meer info komt van www.ikleerinbeelden.nl

Linker Hersenhelft (Structuur Autisme) Talenten

De linker hersenhelft is goed in:

linker-hersenhelft

 • Denken in woorden
 • Een lijst bijhouden van je maandelijkse in en uitgaven
 • Een brief schrijven
 • Kamer of bureau opruimen
 • Op tijd komen
 • Een recept volgen
 • Een gebruiksaanwijzing doorlezen
 • Zich aan de regels houden
 • Leren volgens de boekjes
 • Een antwoord willen weten en het waarom ervan
 • Een werkstuk maken
 • Een planning maken
 • De details zien

Talenten:

~ taal ~ rekenen ~ schrijven ~ lezen ~ analytisch denken ~ verbaal denken ~ sequentiëel denken en handelen ~  lineaire benadering ~ expressieve taalvermogens ~ logisch redeneren ~ abstract denken ~ begrippen onthouden ~ categorieën ~ tijdbeleving ~ analytisch gerichte taken ~ stap voor stap werken ~ details ~ woorden onthouden ~ namen onthouden ~ topografie ~ details ~ opruimen ~ organiseren ~ plannen ~  logica ~ praktijk ~ realiteit ~ namen, ~ feiten  ~ jaartallen ~ woorden ~ patronen ~

Deze en meer info komt van www.ikleerinbeelden.nl