Tagarchief: structuur autisme

2 hersenhelften, 2 soorten autisme

Structuur Autisme vs Balans Autisme  &  Linker hersenhelft vs Rechter hersenhelft

Recent heb ik de koppeling gemaakt..
(zijn ‘we’ goed in hé, verbindingen zien waar de rest van de wereld ze niet ziet)
tussen het (mijn) gebruik van de hersenhelften in relatie tot structuur en balans autisme..

Structuur Autisme, ‘kennen we allemaal’, het linker-hersenhelft-denken, of soms mannelijk autisme genoemd.
Alles moet zoals ons linkerhersenhelft werkt: volgens een vaste structuur, lineair, logisch, wiskundig berekend,
anders ontstaat er overprikkeling, paniek of zelfs autistic burnout.

Balans Autisme is nóg véél te onbekend, het rechter-hersenhelft-voelen, lang niet bij alle(en) vrouwen aanwezige, ‘vrouwelijke autisme’

Alles moet zoals ons rechterhersenhelft werkt, gevoelsmatig, intuïtief, visueel kloppen..
anders ontstaat ook hierbij overprikkeling, paniek of zelfs autistic burnout.

 

Voor de structuur-denkers of linker-hersenhelft-dominanten een lijstje:
lees meer over de links-breinige-talenten 

Links: Rechts:
Gebruikt logica Gebruikt gevoel
Richt zich op details Richt zich op het grote geheel
Laat de feiten spreken Laat de verbeelding spreken
Woorden en taal Symbolen en beelden
Nu en verleden Nu en de toekomst
Exacte vakken Filosofie en religie
Analyse Synthese
Volgorde Ruimtelijke waarneming
Praktisch Onstuimig
Zoekt zekerheid Neemt risico’s

 

& voor de mede balans-voelers of rechter-hersenhelft-dominanten een plaatje:
lees meer over de rechts-breinige-talenten

linker-en-rechter-hersenhelft

Linker Hersenhelft (Structuur Autisme) Talenten

De linker hersenhelft is goed in:

linker-hersenhelft

 • Denken in woorden
 • Een lijst bijhouden van je maandelijkse in en uitgaven
 • Een brief schrijven
 • Kamer of bureau opruimen
 • Op tijd komen
 • Een recept volgen
 • Een gebruiksaanwijzing doorlezen
 • Zich aan de regels houden
 • Leren volgens de boekjes
 • Een antwoord willen weten en het waarom ervan
 • Een werkstuk maken
 • Een planning maken
 • De details zien

Talenten:

~ taal ~ rekenen ~ schrijven ~ lezen ~ analytisch denken ~ verbaal denken ~ sequentiëel denken en handelen ~  lineaire benadering ~ expressieve taalvermogens ~ logisch redeneren ~ abstract denken ~ begrippen onthouden ~ categorieën ~ tijdbeleving ~ analytisch gerichte taken ~ stap voor stap werken ~ details ~ woorden onthouden ~ namen onthouden ~ topografie ~ details ~ opruimen ~ organiseren ~ plannen ~  logica ~ praktijk ~ realiteit ~ namen, ~ feiten  ~ jaartallen ~ woorden ~ patronen ~

Deze en meer info komt van www.ikleerinbeelden.nl