Depressiviteit

Depressiviteit is voor veel mensen met autisme, en zeker ook bij jongeren, een groot probleem. Echte acceptatie helpt vaak een stuk beter dan medicatie. Stop dat stigma!

” Depressie doet ons meer pijn dan autisme en begint meestal met het stigma van autisme en hoe het is om autistisch te zijn. Er is acceptatie nodig om te begrijpen dat we oké zijn, zodat deze depressie kan optrekken. Laten we dat stigma aanpakken. ” – Karla Fisher

Karla’s ASD Perspective Page (Not Fighting Autism, working with it): https://www.facebook.com/Karlas-ASD-Page-155369821204141
https://asdculture.wikispaces.com/Home

· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =

depressiviteit

Woede uitbarsting of Autistisch Meltdown?

for english see links below
woede of meltdown
Als iemand met autisme een meltdown krijgt kan dat worden aangezien voor een woede-uitbarsting. Als er ook op gereageerd wordt alsof het om een woede-uitbarsting gaat is dat erg ongunstig.Een meltdown is geen ‘strijd om de macht’ of een dwingende poging om aandacht te krijgen. Het is een reactie van het lichaam op overbelasting door stress, als gevolg van overprikkeling.Het is een op herstel gerichte ontlading van die spanning. Het krijgen van een meltdown is geen vrijwillige keus en je hebt er vrijwel geen controle over. Je bent erg overstuur en angstig, of ook kwaad. Toch besef je vaak niet goed wat er aan de hand is. Daardoor kunnen er nare dingen gebeuren.

Bij een woede-uitbarsting is er meer controle over het eigen gedrag en is het duidelijker waar het om draait en wat de persoon wil. Een woede-uitbarsting is geen reactie van het lichaam maar actief gedrag om iets te bereiken. Zulk gedrag kan worden bijgesteld.

Een meltdown hoeft niet altijd op een woede-uitbarsting te lijken. Het kan ook een instorten zijn, overstuur en bijvoorbeeld met onbeheersbare huilbuien. Je kunt twee ‘soorten’ meltdowns herkennen: naar buiten gekeerd of naar binnen gericht, zie https://www.facebook.com/autisme.is/photos/a.590492301096613.1073741828.585957758216734/766986330113875

Een meltdown:
– komt veel voor bij autisme, ook bij volwassenen
– lijkt vaak op een woede-uitbarsting maar is iets heel anders
– is geen onwenselijk gedrag dat moet worden gecorrigeerd
– is nauwelijks of niet bij te sturen door de persoon die het overkomt
– is een stressreactie van het lichaam als gevolg van overbelasting

Geruststelling, veiligheid, een vertrouwde plek – dat zijn belangrijke dingen bij een meltdown. Als iemand een meltdown heeft is het voor anderen (bijvoorbeeld de ouders, als het om een kind gaat) meestal het beste om heel kalm te doen en vooral niet dramatisch te reageren. Verder is het belangrijk om heel voorzichtig te zijn met aanraken. Een autistisch iemand is daar vaak erg gevoelig voor en tijdens een meltdown kunnen aanrakingen onverdraaglijk zijn, hoe goed bedoeld ook. Maar fysiek contact (liefdevol aanraken, knuffelen) kan ook goed helpen, dus vraag het gewoon (als dat nog mogelijk is in de situatie).

Gaan overleggen met iemand die een meltdown heeft is meestal geen goed idee. Tijdens een meltdown kan iemand niet meer helder denken en communiceren. Door een poging tot gesprek kan men zich (nog meer) bedreigd gaan voelen. Neem wat er gezegd wordt niet persoonlijk op (ook als dat moeilijk is) en ga er zo min mogelijk op in – vermijd confrontaties want die maken de toestand alleen maar erger.

Na een meltdown is er (soms veel) tijd nodig om bij te komen en weer nieuwe energie op te doen. Meltdowns proberen te voorkomen is echt de moeite waard, maar waarschijnlijk niet altijd mogelijk. Het is goed om voorbereid te zijn en een plan te maken hoe ermee om te gaan.

·
Gaat het om een woede-uitbarsting of autistische meltdown? Natuurlijk is er overlap en soms volgt het een uit het ander, maar met deze vier vragen kun je beter inschatten wat er aan de hand is:

– Is de persoon gericht op reacties van de anderen?
– Heeft de persoon besef van eigen veiligheid?
– Heeft de persoon controle over het eigen gedrag?
– Wordt alles vanzelf weer normaal na de crisis?

Bij een woede-uitbarsting is het antwoord op deze vragen vooral ‘ja’, bij een meltdown is het antwoord vooral ‘nee’.

Meer over meltdowns: https://www.facebook.com/autisme.is/photos/a.590492301096613.1073741828.585957758216734/766986330113875


· fragmenten vanuit het spectrum ·

Voor deze post werden ondermeer de volgende bronnen gebruikt:
https://asdculture.wikispaces.com/Meltdown+Management
http://thegirlwiththecurlyhair.co.uk/
http://ollibean.com/autistic-meltdown-or-temper-tantrum/
https://www.facebook.com/autismdiscussionpage/
https://www.theautismdad.com/2016/06/24/a-few-basic-facts-about-autism-and-meltdowns-that-everyone-should-know/
https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/understanding-autism/behaviour/meltdowns

door Autisme =

Mensen gebruiken gedrag

M E N S E N · G E B R U I K E N · G E D R A G   – autistic-neurology-behavior

Alle mensen gebruiken gedrag. Als we met een probleem te maken krijgen, gedragen mensen zich feitelijk op een manier om dat probleem op te lossen.
We doen dit allemaal – autistisch, of zonder autisme. Autistische mensen gebruiken gedrag net zoals mensen die niet autistisch zijn.

We leven echter in een meerderheid-is-de-norm-maatschappij. Dit betekent dat het gedrag dat de meeste mensen gebruiken om dagelijkse problemen op te lossen als de norm wordt beschouwd. We noemen hun gedragingen oplossingen.

Wanneer autisten tegen een probleem aanlopen zoeken wij, net als iedereen, een oplossing om dat probleem te verhelpen. Maar ons gedrag – terwijl het een oplossing is – wordt ‘een gedrag’ genoemd, in de betekenis van verkeerd, ongewenst gedrag.

Op deze manier pakt het vaak zo uit dat degenen om ons heen iets willen corrigeren wat zij eerst zelf hebben gedefinieerd als ‘probleemgedrag’.

Bij autistische mensen functioneert hun neurologische systeem op een andere manier, met andere oplossingen. Het is belangrijk om dat goed te snappen. Hoe meer je ervan begrijpt, hoe minder vaak je zult vastlopen.

Behalve sympathiek en de juiste benadering, is het ook veel doelmatiger om met die autistische neurologie samen te werken, in plaats van iemand met autisme te verdenken van een slap karakter en negatieve intenties, terwijl die zich zo hard inspant.

·
· deze tekst komt uit een artikel van Judy Endow, zie
https://ollibean.com/autistic-neurology-behavior/


· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =

mensen gebruiken gedrag