Contrast

C O N T R A S T

” Wat we nodig hebben om op onze pootjes terecht te komen is zelfreflectie. Nadenken over onszelf, consequenties trekken, open staan voor adviezen, in een bepaalde mate kunnen communiceren, bereidheid om te leren en om – binnen de grenzen van onze mogelijkheden – te veranderen. Ook al gaat dat soms in kleine stapjes. Dat geeft niet.

Er is ook een dosis moed voor nodig. Als je je sterke kanten verder ontwikkelt, dan wordt het contrast met je beperkingen steeds groter. Want die veranderen niet. Dat kan soms confronterend zijn. Het is dan ook belangrijk je beperkingen te accepteren. En om ondersteunende hulp te aanvaarden.

In feite zitten we in een rolstoel. Het moeilijke van die rolstoel is, dat anderen die niet zien. Het is een onzichtbare rolstoel. Vaak moeten we uitleggen dat we die rolstoel nodig hebben, hulp en aanpassingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Waar het bovenal om gaat, is dat we onszelf accepteren met die rolstoel. Dat we zowel kwetsbaar als sterk durven te zijn. En dat we ons zelfrespect overeind houden. Dat is mijn leidraad. ”

·
Deze tekst is van Karin Berman, en komt uit het boek ‘AutiPower!’, 2011, uitgeverij Pepijn.

 contrast

Mensen gebruiken gedrag

M E N S E N · G E B R U I K E N · G E D R A G   – autistic-neurology-behavior

Alle mensen gebruiken gedrag. Als we met een probleem te maken krijgen, gedragen mensen zich feitelijk op een manier om dat probleem op te lossen.
We doen dit allemaal – autistisch, of zonder autisme. Autistische mensen gebruiken gedrag net zoals mensen die niet autistisch zijn.

We leven echter in een meerderheid-is-de-norm-maatschappij. Dit betekent dat het gedrag dat de meeste mensen gebruiken om dagelijkse problemen op te lossen als de norm wordt beschouwd. We noemen hun gedragingen oplossingen.

Wanneer autisten tegen een probleem aanlopen zoeken wij, net als iedereen, een oplossing om dat probleem te verhelpen. Maar ons gedrag – terwijl het een oplossing is – wordt ‘een gedrag’ genoemd, in de betekenis van verkeerd, ongewenst gedrag.

Op deze manier pakt het vaak zo uit dat degenen om ons heen iets willen corrigeren wat zij eerst zelf hebben gedefinieerd als ‘probleemgedrag’.

Bij autistische mensen functioneert hun neurologische systeem op een andere manier, met andere oplossingen. Het is belangrijk om dat goed te snappen. Hoe meer je ervan begrijpt, hoe minder vaak je zult vastlopen.

Behalve sympathiek en de juiste benadering, is het ook veel doelmatiger om met die autistische neurologie samen te werken, in plaats van iemand met autisme te verdenken van een slap karakter en negatieve intenties, terwijl die zich zo hard inspant.

·
· deze tekst komt uit een artikel van Judy Endow, zie
https://ollibean.com/autistic-neurology-behavior/


· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =

mensen gebruiken gedrag

Ander systeem

E E N · A N D E R · S Y S T E E M   – for english see link below-

Het is belangrijk om te begrijpen dat autisme veel meer is dan een diagnose. Autisme is een manier van zijn. Het is als blind zijn, omdat we de blindheid niet van de persoon kunnen scheiden, maar de blindheid – of in dit geval het autisme – vormt de persoon. Omdat ik autistisch ben zie ik, ervaar ik, ben ik verbonden met en geef ik terug aan de wereld als een autist. Autisme is mijn besturingssysteem, het vormt mij.

Autisten hebben een ander besturingssysteem dan neurotypische (niet-autistische) mensen. Dat is niet goed of fout, het is gewoon anders. Denk aan bijvoorbeeld PlayStation en Xbox spelsystemen. Er zijn gamers met een voorkeur maar de meeste gamers willen ze graag allebei hebben. Dat komt omdat sommige spellen alleen op een PlayStation kunnen worden gespeeld, terwijl andere spellen een Xbox-systeem nodig hebben. Geen van deze spelsystemen is juist of niet juist. Het zijn alleen verschillende systemen.

De meeste mensen in de wereld, eenvoudig omdat ze samen het grootste aantal vormen, worden als standaard, als de norm, genomen en we kunnen zeggen dat zij een standaard besturingssysteem hebben. Mensen met autisme zijn in de minderheid. We zijn niet bedraad met zo’n standaard besturingssysteem. In plaats daarvan zijn we autistisch ingeregeld.

·
Medisch en diagnostisch gezien is alles wat niet standaard is een afwijking. Meestal is dit een goede benadering, maar bij autisme blijkt deze benadering juist niet behulpzaam te zijn.

Als een afwijking kan worden omgezet naar de standaard toestand is dat in de medische wereld vrijwel altijd een goede zaak, dus dat is zoveel mogelijk het doel. Daarom werd/wordt geprobeerd om mensen met autisme – want afwijkend – te veranderen in neurotypische (‘normale’) mensen door hen aan te leren zich te gaan gedragen als normale mensen. Maar we zijn tegenwoordig gaan inzien dat we het besturingssysteem van een mens niet kunnen veranderen. Autistische mensen hebben een autistisch besturingssysteem.

·
· deze tekst is van Judy Endow, zie https://ollibean.com/mental-health-therapy-and-the-autistic-client-the-autistic-operating-system-part-one

· de gehele tekst van het artikel is vertaald naar het Nederlands door ‘Autisme van binnen’, zie https://www.facebook.com/notes/autisme-van-binnen/geestelijke-gezondheidszorg-en-de-autistische-cliënt-het-autistische-besturingss/714392552093681


besturings systeem

· fragmenten vanuit het spectrum ·

Autisme is géén probleem

Autisme is geen probleem – er valt niets aan op te lossen. En iemand met autisme is ook geen probleem, geen puzzel die opgelost moet worden.

Iemand met autisme is gewoon een mens, zoals wij allemaal. Autisme zien als stoornis of tekortkoming – als een probleem – haalt mensen naar beneden, doet veel pijn, schept afstand en maakt begrip onmogelijk. Autisme is een andere manier van zijn.

Leven met autisme brengt meestal wel problemen met zich mee. En die problemen zijn te verlichten, aan te pakken en soms oplosbaar, al blijft het vaak moeilijk. Deze problemen ontstaan niet automatisch vanuit dat autisme maar in combinatie met de sociale omgeving en de situatie, de eisen van de samenleving.

Autisme is niet het probleem.


· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =problematiseren

Moeilijk Wisselen

WAAROM HET MOEILIJK IS OM TE WISSELEN VAN TAKEN
(laten we het de voelspriet-theorie noemen)
Als ik ergens aandachtig mee bezig ben
stuurt mijn hoofd miljoenen gedachte-voelsprieten uit
en breidt zich uit in al die gedachten & gevoelens.
Als ik moet wisselen van taken
moet ik al die voelsprieten van mijn hoofd weer terugtrekken.
Dat kost wat tijd.
Daarna kan ik omschakelen naar de nieuwe taak
Maar als ik word gestoord of ineens moet omschakelen
voelt het of al die voelsprieten worden uitgetrokken.
Dat is waarom ik niet goed reageer.
Geef me daarom gewoon wat tijd
om van taak te wisselen als ik er klaar voor ben.
·
· tekst en afbeelding: Erin Human, zie
· https://erinhuman.com/2015/08/10/tendril-theory/     for english check here.
· nederlandstalige bewerking: autisme =
moeilijk wisselen

Weerloos

W E E R L O O S

Het is naar om te zien hoeveel pijn en moeite het veel mensen met autisme – kinderen, jongeren, ouderen – kost om overeind te blijven in deze ruige wereld, ongewapend als we zijn (al kan dat soms anders lijken) in al onze openheid (die weleens onopgemerkt blijft).

Die pijn bij mensen met autisme heeft veel te maken met een kortzichtige samenleving die er te vaak niet in slaagt goede en stabiele steun te bieden waar dat nodig is.

Een maatschappij die mensen met autisme niet het gevoel geeft mee te doen. Waar autisme te weinig begrepen wordt van binnenuit en eerder een bezienswaardigheid lijkt te zijn. Waar brede acceptatie uitblijft en vooral veel aanpassing verwacht wordt.

Terwijl autisme echt niet mis is. Het is groots, zonder begrenzing, voor alles open. En daarom tegelijk zo klein en weerloos waardevol.

· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =