Identiteit – Late Diagnose

I D E N T I T E I T’Wat ik als kind het meeste nodig heb is niet die doorgaande uitleg over hoe ik mij behoor te gedragen en wat ik moet doen, maar enkel eenvoudig dit: gezien en gewaardeerd worden precies zoals ik werkelijk ben.’

·
Iemand met autisme belonen voor niet-autistisch gedrag levert niet een persoon zonder autisme op – het levert iemand op die geleerd heeft de eigen identiteit te verliezen om zo de acceptatie en goedkeuring van anderen te krijgen.

En hoe meer een autistisch persoon investeert in ‘normaal zijn’, hoe meer er angsten en depressies ontstaan, en een verlies van zelfrespect. Dat gaat zo, als je iemand anders probeert te worden dan jezelf. Dat gaat zo, als je geen weet hebt van je autisme.

·
“Tegen de tijd dat ik 12 was, kwam ik over als een stil, beleefd en goed opgevoed kind en als iemand mij toen had gevraagd hoe het met mij ging, zou ik volgehouden hebben dat met mij alles goed was. Maar het was helemaal niet goed met mij.”

(Dave Spicer: ‘Autistic and Undiagnosed: My Cautionary Tale’, 1998)


· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =

identiteit..