Autisme is géén probleem

Autisme is geen probleem – er valt niets aan op te lossen. En iemand met autisme is ook geen probleem, geen puzzel die opgelost moet worden.

Iemand met autisme is gewoon een mens, zoals wij allemaal. Autisme zien als stoornis of tekortkoming – als een probleem – haalt mensen naar beneden, doet veel pijn, schept afstand en maakt begrip onmogelijk. Autisme is een andere manier van zijn.

Leven met autisme brengt meestal wel problemen met zich mee. En die problemen zijn te verlichten, aan te pakken en soms oplosbaar, al blijft het vaak moeilijk. Deze problemen ontstaan niet automatisch vanuit dat autisme maar in combinatie met de sociale omgeving en de situatie, de eisen van de samenleving.

Autisme is niet het probleem.


· fragmenten vanuit het spectrum · door Autisme =problematiseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *